Tijdens de Six Nations Cup 2017 in Wales heeft het Nederlands Team zich ingezet voor Fonds Gehandicaptensport. Zo zagen we dat de Nederlandse selectie speelde met een sticker van het Fonds op het speelshirt en zou het te winnen bedrag tijdens het singletoernooi overgemaakt worden aan dit fantastische goede doel. Dat laatste liep in de praktijk anders. Door blikseminslag in Schiphol kon het Nederlands Team pas een dag later dan gepland vertrekken. Door deze oponthoud werd het singletoernooi gemist en kon er geen geld worden gewonnen voor Fonds Gehandicaptensport.

De Nederlandse Darts Bond heeft het bedrag van 500 pond, dat per land betaald werd aan de prijzenpot van het singletoernooi, terug gekregen van de organisatie. Gezamenlijk met het Nederlands Team is besloten dit bedrag in zijn geheel over te maken naar Fonds Gehandicaptensport.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

 

Bron: NDBdarts.nl

Tags:

Author: Pieter Verbeek