Op zaterdag 16 juni heeft de voorjaars ALV van de NDB plaatsgevonden. Voor de Algemene Ledenvergadering van de NDB worden de bestuursleden van alle aangesloten lidorganisaties uitgenodigd.

In totaal waren 15 van de 25 aangesloten NDB-lidorganisaties aanwezig, te weten: DORA, DOGD, DBMN, DBA, ZDF, FDB, PDB, DOT, RDO, KDO, VDO, RDB, DVO, DVS en DONHN.

Afwezig met kennisgeving waren: SDC, TDV, DBBR, RD, BDC, DVK, WBDF.
Afwezig zonder kennisgeving waren: DSWN, DID, RDF.

Aan het begin van de voorjaars ALV werd stilgestaan bij het overlijden van Joop Sterken. Hij was voormalig voorzitter van de D.O. Threant en recent zeer actief als speler in het paradarts circuit. Wij wensen familie en vrienden nogmaals heel veel sterkte met dit verlies.

Daarnaast werd stilgestaan bij het feit dat Regina Nipius van de Rotterdamse Darts Organisatie een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Ze mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Deze eervolle onderscheiding kreeg ze vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet voor de dartssport. De Nederlandse Darts Bond feliciteert Regina opnieuw met deze bijzondere prijs.

Klik hier voor een prachtig filmpje van de NOS over Regina.

Onderstaande zaken zijn besproken en/of besloten tijdens de ALV, de notulen worden gepubliceerd zodra deze tijdens de volgende vergadering worden vastgesteld.

Notulen najaars ALV 2017 en notulen BALV 2018
De notulen van de algemene ledenvergadering van ALV 25 november 2017 zijn vastgesteld, deze kunt u hier terugvinden. Ook de notulen van de BALV  van 8 april 2018 zijn vastgesteld. Deze vindt u hier.

Jaarverslag (incl. jaarrekening 2017)
Tijdens de ALV is het jaarverslag incl. jaarrekening 2017 besproken en vastgesteld. In het jaarverslag, welke u hierkunt vinden, rapporteert de NDB over al haar activiteiten en financiën van het jaar 2017.

Financiële Commissie
De ALV heeft Willem van der Putten (TDV) en Renee Langevoort (DBMN) herkozen als lid van de financiële commissie. Tevens is Monique van der Horst (DVS) als nieuw lid gekozen. De NDB bedankt de commissie voor hun inzet. Daarnaast dankt het Ria Scholtens (DOT) in het bijzonder vanwege haar aftreden uit de commissie. In de ALV is afgesproken dat de rol van de financiële commissie zal veranderen van een controlerende in een meer adviserende rol. Dit aangezien er tegenwoordig ook een grondige accountantscontrole uitgevoerd wordt.

AVG
Nieuwe Europese privacyregels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee én vragen om actie van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook van verenigingen en lidorganisaties. De NDB heeft alle zaken waaraan zij moet voldoen doorgevoerd en lidorganisaties voorzien van verschillende tools en adviezen. Zo kregen alle lidorganisaties de beschikking over het Online stappenplan, zijn er verschillende nieuwsbrieven verstuurd, is er informatie op onze site te vinden, hebben wij telefonische ondersteuning verleend aan meerdere lidorganisatie en heeft de NDB een voorlichtingsavond georganiseerd over de AVG. Mochten er nog vragen zijn dan adviseren wij u om de volgende pagina op onze site te bezoeken.

Update projecten alternatieve inkomsten
De NDB is al geruime tijd hard bezig haar Customer Data Platform te verrijken. Doel is om alle leden, ongebonden darters en dartsfans in kaart te brengen en beter te kunnen bereiken, interesseren en binden. De NDB heeft vanuit het innovatiebudget van het NOC*NSF drie subsidies binnen gehaald. Met dit geld werkt de NDB aan een drietal projecten waaronder de samenwerking met DartCounter waar we eerder al een nieuwsbericht over hebben gepubliceerd. Aan beide andere projecten wordt hard gewerkt en hierover zal spoedig meer bekendheid komen.

De NDB blijft samen met de werkgroep Alternatieve Inkomsten werken aan deze interessante ontwikkeling, die zal moeten zorgen voor alternatieve verdienmodellen.

Aanpassingen materiele bepalingen en algemeen wedstrijdreglement 
Voor het nieuwe seizoen zijn er enkele aanpassingen gemaakt in de materiële bepalingen en in het wedstrijdreglement. Het algemeen wedstrijdreglement van de NDB is van toepassing op alle wedstrijden die de NDB organiseert en u kunt deze hier vinden.

Overige onderwerpen
Naast de formele agendapunten heeft de NDB een uitgebreide presentatie opgestuurd over de NDB en de dartssport. Daarin zijn alle prestaties en winnaars gepresenteerd en heeft de NDB aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen rondom activiteiten en toernooien.

Ook is tijdens de ALV de Boete & Tarievenlijst vastgesteld en heeft het huidige bestuur een oproep gedaan aan alle lidorganisaties om mee te helpen zoeken naar nieuwe NDB bestuursleden. Bekijk hier de vacatures voor een leuke functie binnen het NDB bestuur.

Bron: NDBDarts.nl

Tags:

Schrijver: Pieter Verbeek