In het nieuwe algemeen wedstrijdreglement, dat per 1 september in gaat, is een nieuwe regel opgenomen met betrekking tot dispensatie.

Spelers, die tijdens het aankomende seizoen 18 jaar worden, dienen voor de start van het seizoen seizoen te bepalen of zij het gehele seizoen bij de jeugd willen spelen of het gehele jaar bij de senioren willen deelnemen. Overstappen tijdens het seizoen is niet meer mogelijk, dus ook niet vanaf de dag dat je 18 jaar wordt. Hieronder staan de volledige dispensatie regels nog eens uitgelegd.

Dispensatie gaat over het spelen bij de volwassenen terwijl men nog geen 18 jaar is. De Nederlandse Darts Bond kent twee vormen van dispensatie, namelijk dispensatie voor het competitieseizoen en dispensatie voor individuele toernooien. Deze twee dispensaties dienen onafhankelijk van elkaar te worden aangevraagd. Dat betekent dat het mogelijk is om bijvoorbeeld in de LaCo senioren te spelen, maar het individuele rankingseizoen bij de junioren af te maken. Er zijn twee verschillende soorten dispensatievormen: leeftijdsdispensatie en talentdispensatie. Deze worden hieronder beschreven:

Leeftijdsdispensatie

Jeugdspelers die tijdens het seizoen (vanaf 1 september tot en met 31 augustus) 18 jaar worden kunnen leeftijdsdispensatie aanvragen. Zij vragen in dat geval aan om vanaf de start van het seizoen bij de senioren mee te doen. Een jeugdspeler kan er tevens voor kiezen om het seizoen bij de junioren af te maken, ondanks dat men tijdens het seizoen 18 jaar wordt.

NIEUW: de speler dient voor het seizoen een keuze tussen de circuits te maken: dus OF het hele seizoen bij de jeugd OF het hele seizoen bij de junioren. Overstappen tijdens het seizoen is niet mogelijk, dus ook niet vanaf de dag dat je 18 jaar wordt.

Als men in aanmerking wil komen voor leeftijdsdispensatie dient deze aanvraag altijd gedaan te worden voordat het seizoen begint. Dat betekent dat de aanvraag binnen moet zijn voor het eerste NDB Rankingtoernooi van het seizoen of voor de eerste speeldag van de betreffende competitie.

Jeugdspelers die tijdens een seizoen (dat loopt van 1 september t/m 31 augustus) geen 18 jaar worden komen niet in aanmerking voor leeftijdsdispensatie. Wanneer men leeftijdsdispensatie ontvangt voor individuele toernooien (bijvoorbeeld het rankingcircuit van de NDB) dan mag de speler er voor kiezen om internationale toernooien wel bij de jeugd te spelen.

Voor het aanvragen van leeftijdsdispensatie stuurt u een e-mail naar . Graag de naam, adres, geboortedatum en lid-organisatie meesturen en een duidelijke vermelding dat het gaat om leeftijdsdispensatie.

Talentdispensatie

Voor uitzonderlijke talenten vanaf 16 jaar is het mogelijk om talentdispensatie aan te vragen zodat zij niet stilstaan in hun ontwikkeling. Als men in aanmerking wil komen voor talentdispensatie dient deze aanvraag altijd gedaan te worden voordat het seizoen begint. De dispensatie dient te worden goedgekeurd door het bestuur van de NDB, het bestuur van de lid-organisatie en de bondscoach van de jeugd en senioren.

Talentdispensatie wordt zelden aan jeugdspelers verleend. Het is voor de sport, en dus ook voor de dartssport, van groot belang dat er gespeeld wordt in verschillende categorieën. Niet alleen om qua niveau gelijkwaardige en dus sportievere omstandigheden te creëren, maar ook om bijvoorbeeld jeugd te beschermen tegen situaties en omstandigheden die in het seniorencircuit (eerder) voorkomen. Ook wettelijk gezien komen hier verantwoordelijkheden bij kijken voor de organisator van de wedstrijden, in dit geval de NDB.

De Superleague Nederland en LaCo senioren bijvoorbeeld, zijn landelijke competities die georganiseerd worden voor senioren. Dit vereist andere geschreven en ongeschreven spelregels en omstandigheden. Juist daarom worden er voor jeugd aparte toernooien en competities georganiseerd waarin men het op kan nemen tegen andere jeugdspelers waardoor spelers zich verder ontwikkelen tot de stap naar de senioren. De NDB is van mening dat dit erg belangrijk is binnen de ontwikkeling en bescherming van de jeugdspeler. Binnen andere sporten is dit niet anders en hiervoor rekenen we op het begrip van de speler.

Voor het aanvragen van talentdispensatie stuurt u een e-mail naar info@ndbdarts.nl. U dient uw naam, adres, geboortedatum en lidorganisatie aan te geven en een duidelijke vermelding dat het gaat om talentdispensatie. Daarnaast wordt gevraagd om uit te leggen waarom u de stap naar de senioren wil maken.

Bron: NDBDarts.nl

Tags:

Author: Pieter Verbeek